Het onderstaande script installeert een app met storingsmeldingen van alle alerts op de homeLYnk.

Om gebruik te maken van deze app dient u het zipbestand uitgepakt middels ftp te uploaden op de homeLYnk.

Na het uploaden is de Alerts App beschikbaar via http://ipadres/user/alerts/