Met behulp van het onderstaande jump to page script is het mogelijk om met behulp van een groepsadres te wisselen tussen de verschillende visualisering pagina's.

Door de overeenkomstige waarde te schrijven op het groepsadres zal de visualisering wijzigen naar het overeenkomstige pagina nummer.

Dit script kan bijvoorbeeld in combinatie met storingsmeldingen worden gebruikt waarbij er tijdens het optreden van de storing automatisch naar de storingsmeldingen pagina wordt gegaan.